Viktige momenter i forbindelse med flytting til nytt kontrollpanel

Sist oppdatert den October 14, 2018 21:03 av Bjørn Ove Kristiansen

Vi vil søke å gjøre overgangen til nytt kontrollpanel så smidig som mulig for deg som kunde. Likevel er det slik at det bare er du som er ekspert på dine data, og vi må derfor be om din hjelp for at flytting av ditt nettsted og dine data skal gå så smidig som mulig. På helt overordnet nivå ber vi om at du kontrollerer at alle dine data kommer med i flyttingen, og at alt fungerer som du forventer etter flytting.

I denne artikkelen tar vi for oss momenter som du dessuten bør være spesielt oppmerksom på:

Aliasdomener
Hovedregelen er at når kontoen flyttes, så peker vi om både hoveddomenet og eventuelle aliasdomener (dvs. domenenavn som peker mot andre domenenavn). Vi ser imidlertid at enkelte aliasdomener ikke har blitt satt opp på korrekt vis etter migering, og da må vi inn og foreta en liten endring på konto fra vår side. Skulle dette vise seg å gjelde din konto, ta da kontakt med kundeservice så hjelper vi deg! Merk at dersom du har lagt til egne DNS-oppføringer på aliasdomener, så blir ikke disse migrert automatisk, og de må legges inn igjen manuelt i etterkant. Be eventuelt kundeservice om bistand dersom du er usikker på hvordan dette gjøres.

Databaser
Flytting av databaser er utfordrende spesielt der hvor man driver et aktivt nettsted med kontinuerlige oppdateringer. Det vil kunne være en periode etter at backup av database er tatt hvor ditt domenenavn fortsatt peker mot gammel server, og eventuelle endringer som gjøres i databasen i den perioden vil ikke bli migrert over. Om det er viktig for deg å unngå tap av data, anbefaler vi at du tar ditt nettsted offline i den perioden hvor datamigreringen gjennomføres.

Ny databasevert etter migering er: 127.0.0.1. Benytter du adressen mysql.egoria.no eller en IP-adresse i dag, bør denne endres straks migreringen er utført.

DNS
De færreste av Egorias kunder har selv kontroll på sin egen DNS, men dersom du har det ber vi deg legge merke til ny IP-adresse for web og e-post. Ny IP vil bli bekjentgjort minst to dager før din konto flyttes.  Vi anbefaler at du endrer IP-adresser så snart som mulig etter at du har fått tildelt konto på ny server.

Vårt gamle kontrollpanel hadde ikke støtte for SRV-records og lange TXT-records. Om du har bedt om å få lagt til slike oppføringer, så ble det gjort manuelt av oss. Slike manuelle oppføringer kan forsvinne i migreringen, og vi anbefaler derfor at du noterer deg disse og legger de inn igjen ved endt migrering. Det samme gjelder DNS-oppføringer for aliasdomener. Be eventuelt kundeservice om bistand hvis du har behov for det. 

E-post
E-post blir kopiert over til ny server i to omganger: Først kopierer vi alle e-poster, deretter peker vi om ditt domenenavn og til sist kopierer vi e-post over enda en gang, slik at du ikke skal gå glipp av noen e-poster. I løpet av denne perioden, ca. 72 timer, kan e-post bli forsinket levert til ny server. Du kan imidlertid sjekke om det finnes e-post på gammel server ved å benytte POP/IMAP-adresse mail.egoria.no, eller webmail, http://webmail.egoria.no.

Når flyttingen er helt ferdig, må du passe på å benytte mail.DOMENENAVN (hvor DOMENENAVN er ditt domenenavn) som IMAP- og POP-adresse (og SMTP-adresse, dersom du ikke benytter din bredbåndsleverandørs SMTP). Webmail vil også få en ny adresse, og denne er webmail.DOMENENAVN. 

Det blir i utgangspunktet ingen endringer i e-postbrukernavn eller -passord. Unntaket er dersom du har flere domenenavn som alle peker mot samme e-posttjeneste (aliasdomener). Om du tidligere har benyttet f. eks. post@aliasdomene, så må du nå endre dette til post@hoveddomene, ellers vil du få melding om feil i brukernavn eller passord.

E-postlister
Det har dessverre vist seg vanskelig for oss å videreføre denne funksjonaliteten i nytt kontrollpanel. Fra og med flytting blir denne funksjonaliteten derfor avviklet. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte kunder.

Filer
Vi vil forsøke å flytte alle filer på webhotellet, men vær oppmerksom på at vi ikke får flyttet filer som er lesebeskyttet (f. eks. filer eller mapper med chmod verdi 000).

PHP

Vi vil forsøke å forhindre at PHP-script slutter å fungere ved å bevare en versjon av PHP på den nye serveren som er kompatibel med den versjonen av PHP som kjører på det kontrollpanelet du har benyttet frem til nå. Likevel vil det være slik at PHP-script kan gå i stykker, spesielt fordi såkalte absolutte stier forandrer seg, eller fordi adressen til databaseserveren er endret (se punktet over vedr. databaser).

Noen PHP-script ber om at du oppgir en absolutt sti til din webmappe. Etter flytting av dine data vil den være som følger:
/var/www/vhosts/DOMENENAVN/DOMENENAVN

(hvor DOMENENAVN er ditt domenenavn)

Webmail adresselister
Webmail byttes ut og moderniseres. Dessverre får vi ikke automatisert import av adresselister fra gammel til ny webmail. Har du behov for å ta vare på adresselister i dagens webmail, anbefaler vi at du manuelt eksporterer denne.