Teknisk informasjon for tilkopling til e-postservere

Sist oppdatert den October 13, 2018 16:51 av Bjørn Ove Kristiansen

Om du ønsker å kople til e-postserveren med et program som f. eks. Microsoft Outlook, kan du bli spurt om følgende detaljer:

 • Brukernavn: Hele din e-postadresse
 • Passord: Det passordet du selv har valgt for din e-postadresse
 • Innkommende e-postserver (POP eller IMAP): mail.dittdomene
 • Utgående e-postserver (SMTP): mail.dittdomene

(Erstatt "dittdomene" med ditt eget domenenavn, f. eks. "minhjemmeside.no")

Bruk av kryptering (SSL)

Dersom du ønsker, kan du benytte kryptert tilkopling til mailserveren. Merk imidlertid at din e-postserver ikke har et eget såkalt SSL-sertifikat, men deler dette med andre kunder. Du vil dermed få opp en advarsel i din e-postleser første gang du aktiverer SSL som sier at sertifikatet ikke stemmer overens med ditt domenenavn. Du må akseptere det sertifikatet som da presenteres før du kan benytte SSL.

Porter til bruk
Følgende porter benyttes for tilkopling til våre e-postservere:

 • Mottak av e-post
  • IMAP: Port 143. Port 993 kan benyttes til kryptert tilkopling
  • POP: Port 110. Port 995 kan benyttes til kryptert tilkopling
 • Sending av e-post (SMTP)
  • Port 25 og 587.
  • Port 465 kan benyttes til kryptert tilkopling