Teknisk informasjon for tilkopling til e-postservere

Sist oppdatert den April 22, 2018 18:44 av Bjørn Ove Kristiansen

Om du ønsker å kople til e-postserveren med et program som f. eks. Microsoft Outlook, kan du bli spurt om følgende detaljer:

  • Brukernavn: Hele din e-postadresse
  • Passord: Det passordet du selv har valgt for din e-postadresse
  • Innkommende e-postserver (POP eller IMAP): mail.dittdomene
  • Utgående e-postserver (SMTP): mail.dittdomene

(Erstatt "dittdomene" med ditt eget domenenavn, f. eks. "minhjemmeside.no")

Bruk av kryptering (SSL)

Dersom du ønsker, kan du benytte kryptert tilkopling til mailserveren. Merk imidlertid at din e-postserver ikke har et eget såkalt SSL-sertifikat, men deler dette med andre kunder. Du vil dermed få opp en advarsel i din e-postleser første gang du aktiverer SSL som sier at sertifikatet ikke stemmer overens med ditt domenenavn. Du må akseptere det sertifikatet som da presenteres før du kan benytte SSL.

Porter til bruk