Hvordan aktiverer jeg mitt standard spamfilter?

Sist oppdatert den November 03, 2018 14:05 av Bjørn Ove Kristiansen

Alle våre webhotell kommer med spamfiltrering. Artikkelen du leser nå omhandler vår standardfiltrering Har du et premium webhotell har du muligheten til kostnadsfritt å oppgradere til vårt premium spamfilter ved å ta kontakt med kundeservice.

Hvordan fungerer spamfiltreringen?
Vårt standard spamfilter består av to nivåer med filtrering:

1. Et grovfilter: Dette filteret filtrerer all trafikk som kommer inn til våre e-postservere basert på avsenders IP-adresse. IP-adresser som har et kjent problem med spamming vil ikke få sende e-post til våre servere før problemet er løst. Grovfilteret har svært høy treffsikkerhet og eliminerer bort mer enn 80% av alle former for spam. Filteret kan ikke skrus av på individuelt nivå.

2. Et regelbasert filter ("finfilter"): Dette filteret klassifiserer innkommende e-post basert på innholdet i e-postene. Det regelbaserte filteret kan skrus på og av pr. e-postkasse, og det kan tilpasses den enkelte kundes personlige preferanser. Under følger informasjon om hvordan dette filteret kan konfigureres.

Aktivering av spamfilter
Spamfilter kan aktiveres enten ved opprettelse av e-postadresser eller ved redigering av disse. Gjør følgende:

 1. Logg inn i ditt kontrollpanel med tilsendt brukernavn og passord
 2. I menyen til venstre, klikk på "Mail"
 3. Om du ønsker å opprette ny e-postadresse, klikk på knappen "Create email address" (mer om opprettelse av e-postadresser behandles ikke i denne artikkelen, men du kan lese mer om dette her. Om du ønsker å legge til filter på en eksisterende e-postadresse, klikk på e-postadressen det gjelder
 4. For å aktivere spamfiltrering, gå til fanen Spam filter.
 5. Kryss av for valget "Switch on spam filtering for this email address". Dersom du ønsker å endre på filterets standardinnstillinger, er det også mulig. En nærmere beskrivelse av valgmulighetene er gitt under. 
 6. Klikk på knappen "OK". Endringene lagres og spamfilteret aktiveres

Justering av filterinnstillinger
Det er mulig å endre på filterets standardinnstillinger. Her går vi gjennom hva de ulike innstillingene betyr:

 • Valget What to do with messages classified as spam
  Dette valget lar deg bestemme hva som skal skje med meldinger filteret identifiserer som spam. Alternativene er:
  • Legg til en tekst i emnefeltet (Mark spam messages...): Velger du dette alternativet må du også angi en tekst i det tilhørende feltet, for eksempel "SPAM". All e-post merket som spam vil da få et emne som starter med SPAM
  • Slett alle spammeldinger (Delete all spam messages)
  • Flytt spam til spamfolder (Move spam to the Spam folder): Flytter all spampost til mappen Spam i webmail

Under "Advanced settings" har du i tillegg følgende valg:

 • Filtersensitivitet (Filter sensitivity):
  E-post som treffer filteret analyseres og tildeles en poengscore basert på innhold, hvor en høyere score betyr økt sannsynlighet for spam. Hvilken score som gir best filtrering vil variere fra kunde til kunde, fordi dette også avhenger av hvilke typer e-poster kunden betrakter som legitime. For eksempel vil en farmasøyt kanskje ha behov for å motta e-post med et litt annet innhold enn en bilmekaniker, og "vanlige" e-poster til disse to mottakerne vil sannsynligvis score ulikt. Dette er helt normal filteroppførsel.

  Standard score er satt til 7. Hvis du mottar mye spam, kan du prøve å senke denne verdien, og opplever du at legitim e-post jevnt over blir stoppet, kan du prøve å øke verdien.  Rett verdi er en balansegang: Jo lavere verdi du setter, jo større er sannsynligheten for at legitim e-post blir stoppet, og jo høyere verdi du setter jo større er sannsynligheten for at spam slipper gjennom.
 • Hviteliste (White list):
  Her kan du angi e-postadresser som du alltid ønsker skal slippe gjennom filteret. Hvis du ønsker at alle avsendere under et bestemt domenenavn skal slippe gjennom, kan du skrive inn *@domene (hvor 'domene' er domenenavnet du ønsker skal slippe gjennom filteret).
 • Svarteliste (Black list):
  Her kan du angi e-postadresser som du aldri ønsker skal slippe gjennom filteret. Hvis du ønsker at alle avsendere under et bestemt domenenavn skal slippe gjennom, kan du skrive inn *@domene (hvor 'domene' er domenenavnet du ønsker skal slippe gjennom filteret).